AUI tiešās datu plūsmas un TP automātiskās sagatavošanas aktualizēti termiņi