Datu plūsmas informācijas sistēma

Sistēmas radīšanas mērķis

 • Radīt un uzturēt vienotu vidi koksnes datu plūsmai visos piegādes ķēdes posmos.
 • Uzlabot un vienkāršot procesu un informācijas apriti visas kokmateriālu piegādes ķēdes ietvaros, paaugstinot piegāžu ķēdes efektivitāti – ātrāka un kvalitatīvāka informācijas un kokmateriālu kustība.
 • Radīt iespēju piedalīties e-biznesa procesos
 • Uzlabot piegādes ķēdes kopīgo pārvaldību, spēju atsekot kokmateriālu plūsmu.
 • Samazināt roku darbu un mazināt datu ievades kļūdas.

Dokumentu saraksts, kas piedalās datu aprite

Starptautiskais PapiNet datu standarts apraksta saturu dokumentiem, kas tiek izmantoti biznesa transakcijās nozarē. Ar nozari šai gadījumā saprot visu koksnes piegādes ķēdi līdz pirmapstrādei un papīrrūpniecību līdz gala produktu pārdošanai.

 • Transportēšanas darba uzdevums
 • Kokvedēja atskaite par uzkrauto kravu
 • Kokvedēja reģistrācija kravas piegādes vietā
 • Kravas uzmērīšanas informācija (uzmērīšanas akts)

Datu drošība

 • Lai nodrošinātu datu drošību, sistēmā nodrošina lietotāju lomu un piekļuvju pārbaude katrā darbībā.
 • Datubāzes līmenī piekļuve tikai caur API, tā nav publiski pieejama. Komunikācija tiek nodrošināta, izmantojot TLS sertifikātu un datu kriptēšanu.
 • Klienta autorizēšana, izmantojot token risinājums. Sistēmā atbalsta datu aizsardzības (GDPR) regulas prasības datu anonimizāciju.
 • Visas paroles saglabājas tikai un vienīgi kriptētā veidā tā, lai arī sistēmas administratoram tās nebūtu pieejamas. Ja sistēmas administratoram jāatjauno parole, tad tam jānotiek izmantojot funkcijas izsaukumu, kas uzģenerē jauno paroli un nosūta to uz klienta reģistrēto e-pastu.
 • Katra sistēmas darbība logojas, tajā skaitā arī katra darbība, kas tiek veikta pa tiešo datubāzē no sistēmas uzturētāju puses.
 • Datu drošības audits tiks veikts regulāri

SLA kritēriji

Sistēmas pieejamības laiks 24 stundas 7 dienas.
Avārijas novēršanas laiks būs atkarīgs no kategorijas.

Nosaukums Apraksts Novēršanas laiks
A Avārija Problēma izraisa pilnīgu sistēmas vai tās atsevišķas daļas darbības apstāšanos. Darbs nevar tikt turpināts.

8

 

stundas
B Kļūda kuru nevar apiet Problēma, kas negatīvi ietekmē sistēmas būtisku funkciju izpildi. Nav zināms pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā. 4 darba dienas
C Kļūda kuru var apiet Problēma izraisa nelielus sistēmas funkcionalitātes ierobežojumus. Ietekme uz sistēmu ir mazsvarīga, taču sagādā zināmas neērtības. Ir zināms problēmas apiešanas risinājums. 20 darba dienas
D Problēma neizraisa sistēmas iespēju zudumus Problēma neizraisa sistēmas iespēju zudumus, taču rada neērtības darbā ar sistēmu. Galvenokārt, kopā ar sistēmas atjaunojumu un/vai apkopi. 30 darba dienas

Tikla infrastruktūra

Bojājumu novēršana – atbalsts tīkla pieslēguma punktiem ir jānodrošina 365 (366) dienas gadā.

SLA līmeņi:

SLA 1 -maksimālais laiks bojājumu novēršanai – 1 (1) stundas laikā darba dienās diennakts režīmā no attiecīgās problēmas konstatēšanas vai reģistrācijas brīža datu pārraides pieslēgumam.

 • Pakešu zuduma koeficents – <0,01% pie datu kanāla pīķa noslodzes līdz 90%;
 • Latentums – <20 ms pie datu kanāla pīķa noslodzes līdz 90%
 • Pieļaujamā kumulatīvā mēneša dīkstāve – 30 minūtes.