PVZ ievades vadlīnijas


Ņemot vērā dažādās informācijas sistēmas un dažādos datu ievades un saglabāšanas parametrus katrā no sistēmām, veidojot pavadzīmju un citu dokumentu numurus, neizmantot atstarpes un citus speciālos simbolus . Vēlams izmantot tikai latīņu burtus un ciparus.