Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Koksnes plūsmas datu centrs”,
Vienotais reģistrācijas Nr. 40203204831
Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Konta Nr. LV10RIKO0002930270791
e-pasts kpdc@kpdc.lv