TARIFI


Pakalpojumu maksa

 1. Pakalpojumu maksa tiek noteikta mēnesim.
 2. Pakalpojumu maksa tiek aprēķināta ņemot vērā mēneša kokmateriālu apjomu m3, kuri tiks apstrādāti Informācijas sistēmā.

Pakalpojuma maksa mēnesī  

Ja mēnesī tie ir vairāk kā 1000m3, par katru nākamo m3 + 0.02 EUR.

Visas cenas norādītas bez PVN.

PAKALPOJUMA TARIFU UN SAMAKSAS PAMATPRINCIPI (2020)

 • Līdz tālākai pakalpojumu attīstīšanai izmantot vienotu tarifu par abonēšanu, kas balstīts uz kubikmetru uzskaiti
  • kubikmetrus vienam abonentam uzskaitīt vienreiz
  • kubikmetrus uzskaitīt no e testēšanas pārskatiem – ja nav iespējams – tad no transportēšanas e dokumentu datiem
 • Abonēšanas tarifus sadalīt atkarībā no pakalpojuma vērtības:
  • pilna servisa abonēšanas tarifs ietver sistēmas mikroservisus .xml failu sagatavošanai, nosūtīšanai un saņemšanai
  • abonēšanas pakalpojums bez pilna servisa ir plānots līdz 2020.gada 31.decembrim
 • Pakalpojumu abonēšanas strukturēšanu saistītos uzņēmumos veic paši klienti
 • Pakalpojumu tarifu izmaiņas ar 2020.gada 2.pusgadu komunicēt VKP vismaz 6 mēnešus pirms to stāšanās spēkā
 • Samaksu organizēt ar pēcapmaksu, reizi mēnesī, balstot abonēšanas maksu uz iepriekšējā mēneša kubikmetru faktu un dalot

Pakalpojumi par papildus samaksu

 • Individuālas uzmērīšanas detalizētu (par detalizētiem tiek uzskatīti pārskati ar katra individuāla nogriežņa informāciju) testēšanas pārskatu sagatavošana un .xml failu saņemšana ir pakalpojums ar papildus samaksu 0.01 EUR par m3
 • IS DACE modulis “Atskaites”:

Pārvadātāju organizācijām IS DACE izmantošana līdz 2022. gada beigām ir ar 100% pakalpojuma atlaidi.