Reģistrācija

Informācija par organizāciju
Šī informācija nepieciešama lai uzņēmumu reģistrētu KpDC datubāzē, kas ļaus unikāli identificēt uzņēmumu koksnes piegādes ķēdē.Organizācijas vadošais lietotājs:
Organizācijas vadošais lietotājs, jeb īpašnieks ir persona kas saņems, uz norādīto e-pastu, pieslēguma datus lai izveidotu paroli. Norādītais e-pasts nedrīkst būt vienāds ar organizācijas e-pastu! Tas ļaus šim lietotājam pārvaldīt, radīt un dzēst sava uzņēmuma ietvaros, citus lietotājus un transporta vienības. Kā arī ievietot un saņemt biznesa dokumentus kas adresēti šī uzņēmuma lietotājiem ar attiecīgām pieejas tiesībām.