Misija

Misija: Ar meža nozares datu drošu pārvaldību atbalstīt efektīvu, visas kokmateriālu piegāžu ķēdes procesu un informācijas apriti, Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību kopīgu nosacījumu ietvarā un atbalstīt mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas precīzu un kvalitatīvu uzmērīšanu un uzskaiti