Aktuālais

Kokmateriālu tilpuma ģeometrijas noteikšanas automatizācija.

SIA Koksnes plūsmas datu centrs uzsācis īstenot pētījumu Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projekta “Meža nozares kompetences centrs” Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 ietvaros.

Pētījums: Kokmateriālu tilpuma ģeometrijas noteikšanas automatizācija.

Pētījuma mērķis: Ar mašīnredzes algoritmu palīdzību izstrādāt automātisku kraujmēra noteikšanas funkcionalitāti, kas balstās uz 3D mērogotu kokvedēju modeļu datiem un implementēt šo funkcionalitāti esošajā risinājumā, paaugstinot mērījumu datu kamerālās apstrādes efektivitāti un samazinot cilvēciskās, subjektīvās kļūdas un neprecizitātes.

Īstenošanas periods: 02/2023 – 12/2023

Esam īstenojuši projektu Grupveida uzmērīšanas automatizācija iespējas, kura ietvaros tika izstrādāta mērogojama kokvedēja modeļa attālināta iegūšana. Produktu ir nepieciešams attīstīt tālāk, un iestrādāt risinājumā automātisku kraujmēra aprēķināšanu. Nepieciešams izstrādāt papildinājumu, kas, izmantojot 3D attēlu, veiks ar mašīnredzes risinājuma palīdzību automātisku datu apstrādi iegūstot kraujmēru. Jaunās aktivitātes prasīs sistēmas interfeisa pārveidi un būtisku funkcionalitātes papildināšanu. Šāda automatizācija ļaus kāpināt uzmērīšanas efektivitāti un samazināt izmaksas, jo esošo kamerālās uzmērīšanas laiku samazinās līdz pat 10 minūtēm vienas kravas apstrādei, kā arī samazinās cilvēcisko kļūdu iespējamību

Pētījuma novitāte:

Ar attālinātas grupveida uzmērīšanas informācijas sistēmu un tehnisko risinājumu iegūto datu apstrādes atomatizācija, izmantojot mākslīgo intelektu. Lai nodrošinātu KOKSNES PLŪSMAS DATU CENTRA konkurētspēju apaļo kokmateriālu uzmērīšanas tirgū, ir nepieciešams attīstīt citas, mūsdienīgas grupveida apaļo kokmateriālu uzmērīšanas metodes, jo cilvēkresursu izmantošanā ir limitētas iespējas kāpināt efektivitāti, kā arī cilvēkresursi paliek dārgāki un grūtāk pieejami. Jaunais risinājums tiks veidots, lai nodrošinātu attālināti iegūtu datu un attēlu centralizētu uzmērīšanas procesu, ar automātisku kraujmēra aprēķinu, atbilstošu LVS 82:2003 standartam, vēl vairāk samazinot manuāla darba apjomu.

Progresa pārskats uz 12.09.2023 (Atskaite nr. 1)

 • Paraugkopas papildināšana, mašīnredzes algoritma trenēšana, pirmie rezultāti
  • Datu bāzes sagatavošana priekš paraugkopas vākšanas veicinājusi kvalitatīvu datu iegūšanu
  • Paraugkopas, laicīga un apjomīga veidošana nepieciešama, lai turpmākajā projekta gaitā algoritma izstrādātājiem būtu pietiekami daudz datu ar ko pārbaudīt un trenēt mašīnredzes algoritmu
  • Turpmāk plānots ievākt pietiekami daudz datu priekš paraugkopas. Esam sagatavojuši cenu aptauju priekš potenciālajiem mašīnredzes algoritma izstrādātājiem.

Progresa pārskats uz 08.12.2023 (Atskaite nr. 2)

 • Paraugkopas papildināšana
  • Paraugkopas papildināšanai tika iegūti 64 materiāli (no projekta sākuma – 112).
  • Paraugkopas laicīga un apjomīga veidošana nepieciešama, lai turpmākajā projekta gaitā algoritma izstrādātājiem būtu pietiekami daudz datu ar ko pārbaudīt un trenēt mašīnredzes algoritmu.

Meža nozare kategoriski noraida “NRA” apgalvojumus un apliecina: Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēma ir neatkarīga un uzticama

Meža nozares organizācijas – Latvijas Kokrūpnieku federācija, Latvijas Meža īpašnieku biedrība un AS “Latvijas valsts meži” – kategoriski noraida laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” 2. decembra žurnālista Rituma Rozenberga rakstā pausto uzbrukumu neatkarīgai Latvijas koksnes uzmērīšanas sistēmai.

Dalība kokmateriālu uzmērīšanas sistēmā ir balstīta uz brīvprātības principu. SIA “VMF Latvia” nodrošina ikvienam pieejamu, efektīvu un normatīvajā vidē noteiktu, neatkarīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu, ko kokmateriālu tirgus dalībnieki ir izvēlējušies, lai uzmērītu ap 90% no Latvijā pārdotajiem apaļajiem kokmateriālam. Tas spilgti apliecina Latvijas meža īpašnieku (pārdevēju) un kokmateriālu pārstrādātāju (pircēju) uzticību sistēmai.

Latvijas meža nozare ir izveidojusi no koksnes pircējiem un pārdevējiem neatkarīgu kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites sistēmu, kurā ikvienam kokmateriālu pircējam un pārdevējam ir garantēta absolūta uzticamība un pārliecība par to, ka koksnes uzmērījums ir objektīvs, maksimāli precīzs un, vissvarīgākais, tas ir pilnībā neatkarīgs un nekādā veidā nevar tikt ietekmēts ne no pircēja, ne pārdevēja puses.

Laikrakstā paustie apgalvojumi ir nepatiesi – šī kokmateriālu uzmērīšanas sistēma nekādā veidā nav ietekmējama no ārvalstu puses un tā pieder Latvijas uzņēmējiem – koksnes pircējiem un koksnes pārdevējiem.

SIA “VMF Latvia” ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (LATAK), kas ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde un kopš 1994. gada ir Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija. Atbilstoši akreditācijai, SIA “VMF LATVIA” ir kompetenta veikt apaļo kokmateriālu uzmērīšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” reglamentētajā sfērā, atbilstoši Latvijas nacionālam standartam LVS 82:2020 “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana”.

Kategoriski noraidām jebkādus uzbrukumus arī koksnes uzmērīšanas sistēmas padomei, kurā uzņēmumi sistēmas uzraudzībai ir deleģējuši savus pārstāvjus. Andris Balodis pārstāv AS “Latvijas valsts meži” un koksnes pārdevējus, Inesis Ārgalis un Aldis Strankaļs pārstāv kokrūpniecību – koksnes pircējus, Mārtiņš Gaigals atbild par stratēģijas izstrādi, aktualizēšanu un īstenošanu, savukārt padomes priekšsēdētājs Claes Anders Rixon pārnes Skandināvijas valstu ilggadējo pieredzi tirgus un koksnes uzmērīšanas caurskatāmības nodrošināšanā.

Uzņēmumu SIA “VMF Latvia” un SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” pārvaldība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajam regulējumam un labākajai korporatīvās pārvaldības praksei.

Informācija par SIA “VMF Latvia” pārvaldību atrodama vietnē www.vmf.lv. SIA “VMF Latvia” ir meža nozari strukturējošs, neatkarīgus un ilgtspējīgi pieejamus pakalpojumus sniedzošs komersants, ko pārvalda kokmateriālu pircēji un pārdevēji Baltijas valstu reģionā. Uzņēmuma vīzija – būt efektīvākajam, kokmateriālu pircējus un pārdevējus atbalstošam, uzticamam uzņēmumam Baltijas valstu reģionā kokmateriālu apjoma uzmērīšanas, kvalitātes novērtēšanas un koksnes plūsmas uzskaites pakalpojumu sniegšanā.

SAŅEMTS ISO/IEC 27001:2013

SIA Koksnes plūsmas Datu Centrs ir ieviesis, uztur un nepārtraukti pilnveido koksnes plūsmas datu apstrādi, uzturēšanu un pieejamības pārvaldības sistēmu, atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, ievērojot arī nozares reglamentējošos normatīvos aktus.
14.aprili 2022. gadā uzņēmuma datu pārvaldības sistēmu sertificēja (sertifikāts nr. LV007751 ISO/IEC 27001:2013), kas turpina apliecināt visiem sadarbības partneriem , ka KpDC ir drošs un uzticams sadarbības partneris.