Vīzija

Vīzija: Ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem KpDC rada un uztur visiem tirgus dalībniekiem
līdzvērtīgi pieejamu pamatdatu, datu standartu un datu plūsmas informācijas sistēmu un infrastruktūras
platformu, nodrošina stingru standartu prasības attiecībā uz datu un informācijas konfidencialitāti, piedalās
efektīvāku un izdevīgāku sadarbības biznesa modeļu attīstībā, veicina jaunu biznesa sistēmu risinājumu un
pakalpojumu rašanos tirgū, kas tiek balstīti uz minēto datu plūsmu un standartiem, kā arī piedāvā kokmateriālu
uzmērīšanas testēšanas pārskatu sagatavošanai nepieciešamās informācijas tehnoloģiju kompetences un datu
validēšanas pakalpojumus kokmateriālu uzmērīšanas tirgus dalībniekiem.