Pakalpojumi

Datu centrs ar saviem informācijas komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem rada un uztur vienotu pamatdatu, datu standartu un datu plūsmas informācijas sistēmu un infrastruktūras platformu un piedalās efektīvāku un izdevīgāku sadarbības biznesa modeļu attīstībā.

Veicina jaunu biznesa sistēmu risinājumu un pakalpojumu rašanos tirgū, kas balstīti uz minēto datu plūsmu un standartiem, kā arī nodrošina kokmateriālu uzmērīšanas testēšanas pārskatu sagatavošanai nepieciešamo informācijas tehnoloģiju kompetences un datu validēšanas pakalpojumus VMF LATVIA.

Videopamācības