Kopīgā sanāksmē 14.oktobrī Valsts policija un Valsts ieņēmumu dienests atzinīgi novērtē meža nozares digitālo transformāciju.