SAŅEMTS ISO/IEC 27001:2013

SIA Koksnes plūsmas Datu Centrs ir ieviesis, uztur un nepārtraukti pilnveido koksnes plūsmas datu apstrādi, uzturēšanu un pieejamības pārvaldības sistēmu, atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, ievērojot arī nozares reglamentējošos normatīvos aktus.
14.aprili 2022. gadā uzņēmuma datu pārvaldības sistēmu sertificēja (sertifikāts nr. LV007751 ISO/IEC 27001:2013), kas turpina apliecināt visiem sadarbības partneriem , ka KpDC ir drošs un uzticams sadarbības partneris.